Binga Tupamäki

Henkilökuntaa ja resursseja erityisesti tuomioistuimiin on lisättävä. Oikeustapatietokanta on luotava ja poliisien määrää on lisättävä.