Binga Tupamäki

Eläkkeiden verotus yhdenmukaiseksi ansiotuloverotuksen kanssa

Vuosien varrella eläkkeiden verotusta on korotettu niin, että se nyt näyttää samalta kuin palkkojen verotus lisättynä palkkojen pakollisilla sosiaalivakuutusmaksuilla, yhteensä yli 8 prosenttiyksikköä. Kyseenalainen ero syntyy, kun huomioidaan tärkeä seikka: palkansaajalla tämä raha menee lähes kokonaan itselleen kertyvää eläkettä varten, mutta eläkkeensaajan verorahat kuluvat kuntien ja valtion yleisiin menoihin. Lisäksi palkansaaja saa vähentää nämä maksut lähes kokonaan verotuksessaan, mikä ei tietenkään ole mahdollista eläkeläisille.

Suurempi epäoikeudenmukaisuus on kuitenkin solidaarisuusveron puolella. Kyseinen asia on viime vuosina herättänyt tunteita aivan oikeutetusti niin paljon, että sitä on eläkkeiden kohdilla kutsuttu raippaveroksi. Solidaarisuusvero säädettiin vuonna 2013 ja se säädettiin ansiotuloille määräaikaiseksi, mutta eläkeläisille pysyväksi.

Lisäksi solidaarisuusvero eläkkeistä on kolminkertainen ja alkaa lähes puolta pienemmästä tulosta. Solidaarisuusvero palkoista vuonna 2019 oli 2.00% ansiotulojen 76 100€ ylittävästä osasta, eläketulosta sen sijaan 5,85% 47 000€ ylittävästä osasta. Pisteenä iin päälle vuodelle 2019 ansiotulojen rajaa korotettiin 1 900€, mutta eläketulojen raja jätettiin ennalleen. Aiheellisesti Euroopan ihmisoikeustuomioistuin onkin vaatinut Suomelta selvitystä tästä jo perustuslain vastaisesta verotuksesta.

Yhdenvertaisuuden takaamiseksi eläkkeiden raippavero tulisi poistaa ja mikäli solidaarisuusvero edes halutaan säilyttää, tulee se saattaa yhdenmukaiseksi ansiotulojen solidaarisuusveron kanssa.