Binga Tupamäki

Nuorten taloustaidoista on pidettävä huolta – kouluihin aikaisemmin taloustietoa

Talous on merkittävä osa ihmisen kaarta. Se koskettaa jokaisen elämää, ja on elämän edellytys modernissa yhteiskunnassa. Taloudella voidaan tarkoittaa yhteiskunnan taloutta, joka tarjoaa resurssit hyvinvoinnille ja terveelle kansalle tai sillä voidaan tarkoitta yksilöiden henkilökohtaista taloutta, joka on tärkeä työkalu elämässä pärjäämisessä.

Lyhyesti siis talous on yksi tärkeimmistä konsepteista yhteiskunnassamme ja on siksi erikoista, että sitä ei opeteta tarpeeksi peruskoulussa. Taloustaito, joka ensiksi alkaisi henkilökohtaisen rahankäytön oppimisesta, tulisi esitellä lapsille mahdollisimman varhain. Jos ihminen ei hallitse omaa talouttaan, hänellä on taipuvuutta tulla riippuvaiseksi muista kuten julkisesta sektorista tai yksittäisestä työpaikasta. Koulutuspolitiikassamme painotetaan aineita, jotka yleissivistävät oppilaita, mutta vain osa jatkaa opintojaan siihen asti, että heillä on syvällinen ymmärrys talouden lainalaisuuksista. Yleensä talouskasvatus saadaan perheeltä tai ystäviltä, mutta epäonnekkailla ei ole ketään, joka valistaisi kyseisestä asiasta.

Huolestuttavaa on, että suomalaiset kokevat lottoamisen paremmaksi tavaksi rikastua kuin sijoittamisen. Näitä epäterveellisiä ajatusmalleja meidän on poistettava koulutuksen avulla, jotta jokaisesta tulee mahdollisimman kykenevä yhteiskunnan jäsen. Kenestäkään ei ole pakko tehdä sijoittajaa, mutta jokaisen pitäisi ymmärtää, mitä sijoittaminen tarkoittaa. Näin hän on vapaa tekemään päätöksen vanhempana, olisiko järkevämpää sijoittaa kuin tuhlata esimerkiksi uhkapeleihin. Myös tieto kulutuksen vaikutuksista, säästämisestä, lainoista ja riskinotosta on vajavaista suomalaisilla. Itse en tiennyt edes ylioppilaaksi valmistuessani miten maksaa veroja kaikkine sen vähennyksineen, vaan piti itse ottaa selvää.

Taloudellisesti itsenäisemmät ja ymmärtäväisemmät kansalaiset tekevät viisaita päätöksiä omassa elämässään ja pystyvät äänestämään viisaasti vaaleissa, koska heillä on realistinen käsitys taloudesta. Tämä kasvattaisi hyvinvointia ja loisi nuorille yhtenäisemmän pohjan rakentaa talouttaan taustoista riippumatta.