Binga Tupamäki

Korkeakouluilla ei tulisi olla läsnäolopakkoa ilman erityistä perustetta. Ylioppilastutkinnon aineiden pisteytykset tulisi vastata haettujen alojen sisältöjä. Alempi ja ylempi korkeakoulututkinto tulee eriyttää.