Binga Tupamäki

Eläkejärjestelmä ei toimi. Ei enää tulonsiirtomekanismiin perustuvaa eläkejärjestelmää. Tulevaisuudessa valtion tehtävänä tulisi olla vain peruseläkkeen turvaaminen ja muut sijoitukset ovat vapaasti ihmisten käytettävissä.