Binga Tupamäki

Sosialismi ei toimi.

Sosialismia markkinoidaan kauniina ajatuksena, jossa yhteisön jäsenillä on kollektiivinen pyrkimys yhteiskunnan parantamiseen politiikan avulla. Sosialismiin leimallisesti kuuluu esimerkiksi erilaiset maanlaajuiset kampanjat, jotka ohjaavat ihmisten käyttäytymistä tiettyyn suuntaan. Oikeastaan sosialismin ymmärtämiseksi on hyvä verrata sitä sen vastakohtaan eli valtiokriittiseen yksilökeskeisyyteen: siinä missä individualisti ei luota koko yhteisöä sitoviin järjestelmiin, sosialisti kokee sen olevan paras keino jokaisen hyvinvoinnin takaamiseksi.

Sosialismia markkinoidaan kauniina ajatuksena, jossa yhteisön jäsenillä on kollektiivinen pyrkimys yhteiskunnan parantamiseen politiikan avulla. Sosialismiin leimallisesti kuuluu esimerkiksi erilaiset maanlaajuiset kampanjat, jotka ohjaavat ihmisten käyttäytymistä tiettyyn suuntaan. Oikeastaan sosialismin ymmärtämiseksi on hyvä verrata sitä sen vastakohtaan eli valtiokriittiseen yksilökeskeisyyteen: siinä missä individualisti ei luota koko yhteisöä sitoviin järjestelmiin, sosialisti kokee sen olevan paras keino jokaisen hyvinvoinnin takaamiseksi.

Leave a comment

Your email address will not be published.