Binga Tupamäki

Liiton on palveltava jäsenistön tarpeita. Jäsenten pääsyyt olla mukana toiminnassa voi jakaa kolmeen kategoriaan: 1. oppiminen, 2. verkostoituminen ja 3. vaikuttaminen. Kokoomusnuorilla on potentiaalia johtaa poliittista keskustelua sekä osallistua päätöksentekoon entistä tuloksellisemmin, kun nämä perusasiat ovat kunnossa. 

Kokoomusnuorten yksi tärkeimmistä tehtävistä on tarjota kattavaa koulutustoimintaa. Seminaarit, opintomatkat ja muut koulutustilaisuudet ovat keskeisiä tilaisuuksia oppia jotain uutta. Parhaimmillaan Kokoomusnuorten toiminta on sekä kehittävää että hauskaa. Jokaisen kokoomusnuoren tulisi oppia politiikan perusteet ja osata perustella kenelle tahansa, miksi esimerkiksi kapitalismi on parempi järjestelmä kuin sosialismi.

Olen huolissani liittomme nykytilasta, jossa valtakunnallisia koulutuksia on vuosi vuodelta supistettu. Tämä heijastuu suoraan yhteisöllisyyteen ja innostukseen jäädä toimintaan mukaan. Tapahtumien ei tarvitse olla ökyviikonloppuja, vaan pelkästään muutama kiinnostava puhuja ja mökkimajoitus riittää. Ryhmäytyminen ja ajatustenvaihto ovat järjestölle korvaamatonta henkisen pääoman kasvua.

 

Aikaisemmin Kokoomusnuoret myös julkaisi pamfletteja, jotka käsittelivät tiettyä ajankohtaista aihealuetta. Vaikka harvoin kukaan ulkopuolinen niitä pamfletteja luki, oli niillä silti valtava koulutuksellinen merkitys. Jäsenistö sai aluksi koota erilaisia näkökulmia yhteen ja sitten kuulla seminaarissa kirjoituksista lisää – julkaisubileitä unohtamatta!

 

Käännekohta koulutustoiminnan lisäämisessä vaatii puheenjohtajan, jolla on vahvaa poliittista osaamista, mutta myös laajaa kokemusta järjestökentästä. Jäsenhankinnan lisäksi meidän on kiinnitettävä huomiota jäsenpitoon: soveltuvaa ohjelmaa on löydettävä aloittelijoista konkareihin.

Kokoomusnuorten toiminta mahdollistaa myös sellaisten suhteiden luomisen, joita ei ehkä muualta saisi. Tämä avaa paljon tilaisuuksia esimerkiksi hiljaisen tiedon jakamiselle ja mieleisen urapolun kartoittamiselle.

Suomen vaikutusvaltaisimman poliittisen nuorisojärjestön ei tule kääntyä sisäänpäin omaan kaikukammioonsa. Sen tulee säännöllisesti tehdä yhteistyötä erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa.

 

Järjestömme on vahvistettava jo olemassa olevia suhteitaan sekä aktiivisesti luoda uusia yhteyksiä. Meidän tulisi esimerkiksi ottaa tapahtumiin enemmän puolueen ulkopuolisia asiantuntijoita. Tällä tavoin näkökulmamme laajentuvat pelkkää poliittista saarnaa pidemmälle. Saamme vastavuoroisesti arvokkaita tilaisuuksia lobata omia ajatuksiamme eteenpäin.

 

Kansainvälisiä areenoitakaan ei sovi unohtaa. Jäsenistön on päästävä tutustumaan syvemmin KNL:n sisar- ja jäsenjärjestöihin, joista erityisesti YEPP tulee olemaan tärkeässä osassa eurovaalien aikaan.

Kokoomusnuorten on oltava jäsenilleen tehokas alusta julkiselle keskustelulle. Lisäksi on huolehdittava, että kokoomusnuoret ympäri Suomea saavat tukea kaikissa vaaleissa ja että puolueen sisälläkin mahdollisimman moni kokoomusnuori saa paikan nostaa teemojaan esille.


Jotta viestintämme olisi vaikuttavaa, meidän pitää keskittyä osoittamaan sellaisia yhteiskunnan kipukohtia, joista muut eivät osaa tai halua puhua. Näitä ovat esimerkiksi nykyisenlaisen hyvinvointivaltion kestämättömyys ja vuosi vuodelta paheneva eläkepommi.

Siinä missä emopuolue on sidottu hallitusohjelmaan ja päivänpolitiikan pragmatismiin, Kokoomusnuorten tarkoitus on toimia koko puolueyhteisön kirittäjänä ja omatuntona. Meidän tulee olla rohkea ja riippumaton kannanottaja. Ilman uusia avauksia liittomme näivettyy ja menettää poliittisen painoarvonsa.


Kokoomusnuorten tulee päättäväisesti taistella liberaalimman Suomen puolesta. Valtion todellinen onnistuminen mitataan sen kansalaisten vapauksissa. Valtion tehtävänä ei tule olla pikkumainen vahtiminen, vaan mahdollisuuksien tasa-arvon turvaaminen. Kokoomusnuorissa me ymmärrämme tämän ja meidän tulee alleviivata tätä toistuvasti ja uskottavasti.

Muun muassa näitä asioita haluan ajaa liitossamme, mikäli saan jäsenistöltä luottamuksen toimia puheenjohtajana. Toivottavasti saan myös sinun luottamuksesi, ja olet mitä lämpimimmin tervetullut mukaan kampanjaani!